Emancipace, aneb ženy už nejsou ve výhodě

Emancipace, aneb ženy už nejsou ve výhodě

To, o co ženám tak dlouhou dobu šlo, se jim konečně splnilo …jejich boj za emancipaci (mít stejná práva i postavení jako mají muži) se vydařil, a tak byly ženy uznány rovnocennými s muži po všech stránkách – rozhodl tak Evropský soudní dvůr v Bruselu.

…v mnoha věcech to však ženám uškodilo …namísto šetření peněz, které je v dnešní době snad nejdůležitější za poslední roky, budou platit více! Pojišťovny totiž musí dle nové změny v legislativě pojišťovnictví sjednotit ceny pro muže i ženy.

Jsme si rovni po všech stránkách!

Až do 21. prosince 2012 platili ženy za úrazová pojištění méně, než muži. A rozdíl ve výši pojistného byl opravdu znatelný! Ženy platily menší pojistné než muži, protože se dožívají vyššího věku a zpravidla vykonávají méně riziková povolání, než muži, čímž jsou pro pojišťovny méně rizikové.

Evropský soudní dvůr ovšem toto označil za diskriminaci a pozměnil legislativu pojišťovnictví. Opět se ovšem ukázalo, že vysoce postavení lidé nemají žádné ponětí o životu normálních lidí. Tuto změnu totiž nebudou příliš kritizovat pouze bonitní lidé …průměrným a podprůměrným rodinám (bráno dle měsíčních příjmů) to však ztíží celkovou finanční situaci.

Kdo uzavřel včas, má vyhráno!

Emancipace, jak na ni musely reagovat pojišťovny, se netýká pouze starých smluv …tedy smluv uzavřených do 21. prosince 2012. Kdo tedy uzavřel úrazové či jiné rizikové pojištění do nejdéle do 21. prosince 2012, bude stále platit méně …a to po celou dobu trvání smlouvy!

Nejlépe na tom tedy jsou ty ženy, které mají délku trvání smlouvy 30 let (nebo i více). Kdo si ovšem nestihl uzavřít úrazové pojištění do konce termínu, či mu zanedlouho končí, měl by se připravit na, v některých podmínkách i výrazně, vyšší platbu.

Jak platit méně …

Proč patřit mezi ty, kteří platí více, aniž by museli? Nedejte pojišťovně nic „zadarmo“!

Dříve, než uzavřete nějakou smlouvu (nejčastěji úrazové pojištění nebo pojištění majetku), podívejte se, jaké všechny položky Vám do ní poradce zahrnul a pečlivě zvažte každou z nich – mnohdy se totiž stává, že pojištění na všechna rizika nepotřebujete, nebo že se mnohá z nich i překrývají.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

>>> Následky úrazu

– Smrt

– Trvalé následky

– Ostatní

>>> Smrt

>>> Trvalé následky

– Invalidita 3. stupně

– Invalidita 2. a 1. Stupně

– Bez vzniku invalidity

>>> Ostatní

– Pracovní neschopnost

– Bez pracovní neschopnosti

Úrazové pojištění pro případ smrti

Smrt může být pojištěna samostatné nebo může být zahrnuta přímo v úrazovém pojištění. K smrti nemusí dojít ihned při úrazu, ale úraz musí být příčinou smrti.

Úrazové pojištění pro případ trvalých následků

Trvalé následky mohou být pojištěny samostatně nebo připojištěním. Plnění je v procentech (%), která jsou vypočítávána z pojistné částky dle rozsahu poškození zdraví (určuje lékař). Trvalé následky či invalidita jsou normálně uznávány po jednom roce. Formy plnění jsou u trvalých následků lineární a progresivní.

Lineární plnění – vyplácí se procento (%) ze základní pojistné částky (ať je výše procent jakákoliv).

Progresivní plnění – dle výše procent újmy na zdraví se vyplácí násobky (ZSPČ) základní sjednané pojistné částky (0 – 25% 1x ZSPČ, 26 – 50% 2x ZSPČ, 51 – 75% 3x ZSPČ, 76 – 100% 4x ZSPČ).

Úrazové pojištění pro případ ostatních následků

Jedná se o takové následky úrazů, které nezpůsobí smrt, invaliditu, ale ani trvalé následky. Jsou zde dvě formy plnění – procenta ze (ZSPČ) základní sjednané pojistné částky nebo sjednaná částka (dle smlouvy). Druhou formou plnění je denní odškodné (nemocenská/hospitalizace/karenční doba).
Vznik, cenu, nebo výluky ovlivňují zpravidla: Volný čas a výdělečná činnost (povolání, zaměstnání, OSVČ apod., mezi něž je děleno i samotné riziko. Vznik, cenu, nebo výluky ovlivňuje také zdravotní stav (minulý, současný). Minulý zdravotní stav se nezkoumá, uvádí se pomocí zdravotního dotazníku a je třeba doložit výpis ze zdravotní dokumentace (od doktora).

Daňové výhody životního pojištění

Podmínky pro odpočet pojištění od daňového základu
1) Pojistník = pojištěný
2) Výplata pojistného plnění – nejdéle po 60-ti měsících/nejdéle ve věku 60-ti let
3) Pokud je pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití, pak musí být ve výši – při pojistné době: A) 5 – 15 let = min. 40 000KČ, B) 16 a více let = min. 70 000KČ

Děti

Pojištěný

>>> Spořící složka

– Pojištění pro případ dožití

– V případě smrti dítěte se obecně vyplácí pouze zaplacené pojistné

Pojistník

>>> Riziková složka

– Zproštění od placení pojistného v případě smrti nebo plné invalidity

– Pojistníkem by měl být ten, na jehož příjmech je dítě převážně závislé