Emancipace, aneb ženy už nejsou ve výhodě

Emancipace, aneb ženy už nejsou ve výhodě

To, o co ženám tak dlouhou dobu šlo, se jim konečně splnilo …jejich boj za emancipaci (mít stejná práva i postavení jako mají muži) se vydařil, a tak byly ženy uznány rovnocennými s muži po všech stránkách – rozhodl tak Evropský soudní dvůr v Bruselu.

…v mnoha věcech to však ženám uškodilo …namísto šetření peněz, které je v dnešní době snad nejdůležitější za poslední roky, budou platit více! Pojišťovny totiž musí dle nové změny v legislativě pojišťovnictví sjednotit ceny pro muže i ženy.

Jsme si rovni po všech stránkách!

Až do 21. prosince 2012 platili ženy za úrazová pojištění méně, než muži. A rozdíl ve výši pojistného byl opravdu znatelný! Ženy platily menší pojistné než muži, protože se dožívají vyššího věku a zpravidla vykonávají méně riziková povolání, než muži, čímž jsou pro pojišťovny méně rizikové.

Evropský soudní dvůr ovšem toto označil za diskriminaci a pozměnil legislativu pojišťovnictví. Opět se ovšem ukázalo, že vysoce postavení lidé nemají žádné ponětí o životu normálních lidí. Tuto změnu totiž nebudou příliš kritizovat pouze bonitní lidé …průměrným a podprůměrným rodinám (bráno dle měsíčních příjmů) to však ztíží celkovou finanční situaci.

Kdo uzavřel včas, má vyhráno!

Emancipace, jak na ni musely reagovat pojišťovny, se netýká pouze starých smluv …tedy smluv uzavřených do 21. prosince 2012. Kdo tedy uzavřel úrazové či jiné rizikové pojištění do nejdéle do 21. prosince 2012, bude stále platit méně …a to po celou dobu trvání smlouvy!

Nejlépe na tom tedy jsou ty ženy, které mají délku trvání smlouvy 30 let (nebo i více). Kdo si ovšem nestihl uzavřít úrazové pojištění do konce termínu, či mu zanedlouho končí, měl by se připravit na, v některých podmínkách i výrazně, vyšší platbu.

Jak platit méně …

Proč patřit mezi ty, kteří platí více, aniž by museli? Nedejte pojišťovně nic „zadarmo“!

Dříve, než uzavřete nějakou smlouvu (nejčastěji úrazové pojištění nebo pojištění majetku), podívejte se, jaké všechny položky Vám do ní poradce zahrnul a pečlivě zvažte každou z nich – mnohdy se totiž stává, že pojištění na všechna rizika nepotřebujete, nebo že se mnohá z nich i překrývají.

Pojištění majetku – 1. část

Pojištění majetku – 1. část

Obecné parametry

Pojištění majetku je vždy škodovým pojištěním a vždy nám náleží náhrada v případě škody na movitém a nemovitém majetku. Prvním krokem je, že dojde k určení ceny – klientem a pojišťovnou. Klienti si mnohdy chtějí nechat pojistit své věci (zejména baráky/byty) na velké částky …často je to tím, že k nim mají citové pouto.

Pojišťovny se na to však dívají úplně jinak – a sice že chtějí Váš majetek pojistit do max. výše hodnoty, kterou určí jejich odhadce.

Přepojištění a podpojištění

Velmi často dochází k tzv. přepojištění anebo podpojištění. O přepojištění se jedná, je-li pojistná hodnota vyšší než pojistná částka. V takovém případě totiž bude pojišťovna plnit „pouze“ do výše pojistné hodnoty (movitých i nemovitých věcí).

Bavíme-li se na druhou stranu zase o podpojištění, znamená to, že pojistná částka je nižší než pojistná hodnota.

Příklad přepojištění: Pojistná hodnota: 1 000 000KČ, pojistná částka: 1 500 000KČ, přepojištění (v % z pojistné částky) = 150%, výše škody: 1 000 000KČ. Pojistné plnění = 1 000 000KČ – pojišťovna tedy uhradí max. hodnotu nemovitosti (nebo movitosti), i když byla pojištěná na více (tedy přepojištěná).

Příklad podpojištění: Pojistná hodnota: 1 000 000KČ, pojistná částka: 500 000KČ podpojištění (v % z pojistné částky): 50%, výše škody: 800 000KČ. Pojistné plnění: 500 000KČ – pojišťovna tedy uhradí max. hodnotu. Pojistné částky nemovitosti (nebo movitosti), i když škoda tuto částku přesáhla.

Nejběžnější pojišťovaná rizika

Živelní: Požár, výbuch, blesk, vichřice, krupobití, sesuv půdy, povodeň, záplava, pád stromů a jiných předmětů

Neživelní: Vloupání, loupež, krádež, vandalismus, nehoda

Dělení pojištění dle zákona

Dělení pojištění dle zákona

Dělení podle zákona (1.)

Životní pojištění

Smíšené (kapitálové)
Investiční
Důchodové
Rizikové

Neživotní pojištění

Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti
Úrazové pojištění
Soukromé zdravotní a nemocenské pojištění
Další druhy pojištění

Dělení podle zákona (2.)

Pojistné plnění

Obnosové
Škodové

Dělení dle praxe (předmětu pojištění)

Osoby

Životní
Invalidita
Děti
Vážné choroby
Úrazové

Majetek

Nemovitost
Movitost

Odpovědnost

Povinné ručení
V občanském životě
Z vlastnictví nemovitosti
Vůči zaměstnavateli

 

Cestovní pojištění

Právní pojištění

Ostatní

Zajištění dětí v budoucnu

Zajištění dětí v budoucnu

Snad každý rodič chce nějakým způsobem své dítě do budoucna zajistit, dopřát mu dobré vzdělání, pěkné oblečení nebo věci a v dospělosti ho tak říkajíc „nakopnout“ do začátku.

Jsou bonitní lidé, kteří si mohou dovolit financovat výdaje za školu svého dítěte přímo z účtu a nijak zvlášť je to neovlivní – jsou však i tací, kteří už na tom tak dobře nejsou – a právě proto by se měli připravit v dostatečném předstihu!

A jak na to? Je to velice jednoduché …buď formou spoření anebo formou investic. A je už jen a jen na Vás, jakou částku budete ochotni odkládat měsíčně – náklady se však s přibývajícím věkem dítěte stále zvyšují, a tak doporučuji jednou za čas tuto Vámi odkládanou částku navyšovat – stačí třeba i o stovku nebo o dvě – čím více peněz budete mít uložených, tím více jich budete mít.

Přibližné náklady na dítě

Mnozí z Vás si řeknou, že to utáhnou …že zaplatit dítěti tu a tam nějakou tu stovku je přeci jako nic …to však mohou říct jedině lidé, kteří děti buď nemají, nebo kteří jsou velmi bonitní …zkrátka a prostě nevědí, o čem mluví. Už jenom na základní výbavu, výživu pro kojence (pokud už nekojíte), plenky a další potřebné věci, bez kterých se nelze obejít, Vás vyjde nejméně na 40 – 60 000,– Kč během 6-ti let.

Ve školním věku (od 6-ti do 15-ti let) Vás vyjdou nutné investice do dítěte min. na 50 000,– Kč – nepočítáme-li stravné.

V momentě, kdy nastoupí Vaše dítě na SŠ, náklady se rapidně zvýší – na částku kolem 80 000,– Kč během 4 let – a co teprve, když studuje školu soukromou a ještě ke všemu je tam ubytovaný na internátu? V Takovém případě Vás celá škola, včetně školného, internátu, stravného, kapesného apod. vyjde min. na 40 – 50 000,– Kč/rok – výše samozřejmě závisí na ceně školného, internátu apod.

A když se Vaše dítě rozhodně jít i na VŠ, náklady budou klidně i 2x vyšší jak za SŠ. Nesmíme také opomenout, že budeme chtít dát svému dítěti po ukončení škol/y nějaké peníze do začátku – což znamená další odklad peněz po celou dobu, kdy Vaše dítě studovalo – jakou částku mu budete chtít dopřát, to už je opět jen a jen na Vás.

Snížení příjmů

Nejenom, že Vám při pořízení dítěte velmi stoupnou výdaje, ale také jeden z partnerů či manželů odejde na mateřskou dovolenou (většinou žena). A dnešní příspěvky na MD nejsou moc velké, takže Vám sotva vystačí na pokrytí nutných nákladů spojených s dítětem a něco málo Vám zbude i na běžný chod domácnosti, např. na jídlo.

Není pravdou, že partner bude vše platit …pokud je to průměrný Čech, bere 16 – 20 000KČ/měsíc, což vystačí sotva na splacení hypotéky (dle výše úvěru, klidně i 5 000,– Kč/měsíc), dále pak nutná pojištění, inkaso apod.

A proto je dobré se na tuto fázi života začít připravovat co nejdříve – byť to mnohým z Vás přijde jako nesmysl, zakládat si spoření třeba už jako 20-ti letí – ovšem, až Vám bude třeba 30 let, uvidíte, že budete litovat, že jste si nezaložili spoření v době, kdy jste mohli odkládat třeba jenom 500,– Kč a měli byste o starostech.