Jak na spoření? Nejlepší spoření je ve zlatě.

Autor obrázku: epSos .de

Z hlediska spoření dnes máme mnoho možností. Bankovní ústavy se doslova předhánějí v nabídkách nejrůznějších spořicích účtů, které se liší dle výše zúročení, doby spoření a dalších podmínek. Ne vždy je však spoření v bance výhodné. Problém totiž nastává ve chvíli, kdy dochází k vysoké inflaci. Peníze tak vlastně nejsou zhodnoceny, ba někdy dokonce naopak. Jak tedy spořit tak, abyste měli jistotu, že vaše úspory nebudou zbytečně znehodnocovány? Zajímavým řešením je spoření ve zlatě. K tomu se využívá takzvané investiční zlato.

Spoření ve zlatě a jeho výhody


Investice do zlata je dobrým řešením i pro drobné střadatele, kteří si chtějí zajistit, že jejich naspořené peníze nepřijdou vlivem špatné ekonomiky a inflace vniveč. Jednoduše si lze pořídit investiční zlato – zlaté mince či zlaté slitky. Jejich nákup je výhodný v tom, že nepodléhá DPH.

Spoření ve zlatě vám dá takřka jistotu, že vložené finanční prostředky nebudou znehodnoceny. Ba naopak. Vzhledem k tomu, že vývoj ceny zlata ukazuje, že tato komodita má rok od roku vyšší hodnotu, dá se říci, že investicí do ní spíše ještě vyděláte. Je samozřejmě zapotřebí důkladně sledovat, jak se cena zlata vyvíjí a ve správný okamžik jej případně prodat.

Spoření ve zlatě se stává stále populárnějším. A to i díky tomu, že se dnes dá investiční zlato pořídit velmi jednoduše. Slouží k tomu specializované obchody a e-shopy, které nabízejí jak klasické zlaté slitky a cihly, tak i zlaté mince. Ty zároveň kromě spoření slouží i pro sběratele.

Ke spoření je výhodné investiční zlato

Pokud se rozhodnete pro spoření ve zlatě, určitě neprohloupíte. Vždy je však potřeba vědět, co vlastně investičním zlatem je a naopak není. Pojem investiční zlato je přesně vymezen v příslušném zákoně o dani z přidané hodnoty. Musí mít ryzost minimálně 995 tisícin, v případě zlatých mincí pak 900 tisícin. V zákoně jsou uvedeny i další parametry, které zlato musí splňovat, pokud má být označeno jako investiční. Tyto údaje si před nákupem zlata pro účely spoření důkladně prostudujte. Jedině tak bude investice skutečně výhodná.

Investice – díl 3. Investiční nástroje a jejich parametry

Investice – díl 3. Investiční nástroje a jejich parametry

Kolektivní investování

V tomto případě se jedná o investice několika lidí současně do jedné věci (např. akcie), které si nemůže běžný jednotlivec dovolit, neboť jejich cena je příliš vysoká. Nástroji kolektivního investování jsou investiční a podílové fondy.

>>> Investiční fond

– Má právní subjektivitu

– Vydává akcie

– Investor = akcionář

>>> Podílový fond

– Nemá právní subjektivitu

– Investiční společnost pro něj vydává podílové listy

– Investor = podílník

Základní typy podílových fondů

– OPF peněžního trhu
– OPF dluhopisové
– OPF akciové
– OPF smíšené
– Fondy fondů
– OPF zajištěné
OPF = otevřené podílové fondy

Hlavní výhody a nevýhody OPF

>>> Výhody

– Diverzifikace
– Nákup jinak nedostupných cenných papírů
– Vysoká likvidita – Daňové výhody
– Transparentní poplatky

>>> Nevýhody

– U některých fondů vysoké poplatky
– Změny portfolia fondů v čase
(Zvláště u smíšených fondů)

Výnos vs. riziko, do čeho investovat

Do čeho investovat? Tuto otázku si pokládají mnozí z nás…

Konzervativní investor s sebou nese nejnižší riziko, ale zároveň musí očekávat i nízké výnosy. Vše investuje do peněžního trhu a do dluhopisů

Dynamický investor nese oproti konzervativnímu poměrně vysoké riziko, může se však těšit na vysoké výnosy …v opačném případě však může o nemalou část svých investic přijít. Vše investuje do akcií a v menším procentu do dluhopisů-

Vyvážený investor rozloží své investice mezi peněžní trh, dluhopisy a akcie, přičemž nejvíce svých finančních prostředků vloží do dluhopisů a zbytek mezi akcie a peněžní trh.

Investice – díl 2. Co investor podstupuje

Investice – díl 2. Co investor podstupuje

Základní druhy investičních rizik

Tržní riziko – jedná se o změnu ceny investičního nástroje vlivem změn na trhu.

Měnové (kurzové) riziko – zde se jedná o změnu kurzu měn na světovém trhu. Jedná se tedy o investování do měny s tím, že investor nakoupí cizí měnu a očekává, že ji prodá za více. Každý, kdo investuje do měny, by měl investovat v referenční měně (tedy v měně, kterou běžně používá/ve které utrácí – pro Čechy jsou to tedy České koruny).

Výnos vs. riziko

Čím vyšší požadujeme výnos, tím vyšší musíme podstoupit riziko. Nejnižší výnosy, ale zároveň i nejnižší riziko, zaručuje peněžní trh. Nejvyšší výnosy, ale i nejvyšší riziko, poskytují naopak akcie (velkých a malých firem).

Dělení dle nejnižšího výnosu a zároveň i nejnižšího rizika: Peněžní trh, dluhopisy (státní/podnikové), nemovitosti, komodity, akcie (velké a malé firmy).

Co je likvidita a kde všude se s ní setkáváme?

Likvidita = schopnost přeměny investice na hotovost s minimálními náklady

Byť si to mnozí lidé neuvědomují, setkávají se s likviditou dnes a denně. Likvidita je totiž spjata s celým finančním trhem, jako duše s tělem. A ať už se jedná o běžné účty či cenné papíry, likvidita je tu stále …u jednotlivých nástrojů je však různě vysoká.

– Hotovost/běžný účet = 100 % likvidita

– Peněžní trh = vysoká likvidita

– Dluhopisy a akcie velkých firem = střední likvidita

– Dluhopisy a akcie malých firem = nižší likvidita

– Neobchodovatelné cenné papíry/podnikatelské podíly/nemovitosti = nízká likvidita

Rozložení rizika při investování

Rozložení rizika, tedy diverzifikace je velmi důležitá pro zachování výnosu. Pokud bychom totiž investovali veškeré volné finanční prostředky jenom do akcií a došlo k poklesu jejich hodnoty, přišli bychom i velkou část své investice.

Rozložíme-li však (diverzifikujeme-li) riziko, bude mnohem menší pravděpodobnost, že se něco takového stane. Nejčastěji využívají banky, spořitelny a další investiční společnosti finanční prostředky k investicím do: Akcií, dluhopisů a do peněžního trhu. Celá investice tedy závisí na: Výnosu, likviditě, investičním horizontu a na riziku.

Investice – díl 1. Obecné informace a proč investovat

Investice – díl 1. Obecné informace a proč investovat

Pod tímto pojmem se skrývá možnost zbohatnout. Resp. odložení dnešních volných prostředků k budoucímu výnosu. Investice zpravidla závisí na časovém horizontu, požadovaném výnosu a na likviditě (rychlost přeměny peněz na hotovost). S investicemi je také spjato riziko a volatilita, jež závisí na časovém horizontu. Obecně platí, že čím vyšší volatilita (kolísavost hodnoty investičního nástroje), tím vyšší riziko a tím vyšší výnosy. Čím déle však své peníze investujeme, tím menší podstupujeme riziko (riziko se v čase snižuje).

Co s volnými prostředky?

Volné prostředky lze využít hned několika způsoby …tím nejlákavějším pro každého z nás je bezesporu jejich utracení …koupit si za ně třeba hezké kalhoty, nebo si dopřát romantickou večeři ve dvou. Neměli bychom však opomínat naši budoucnost a své volné finanční prostředky nechat vydělávat.

Proč investovat?

Uchování hodnoty peněz – ochrana proti inflaci (znehodnocování peněz), která je dnes cca 3%/rok.

Zvýšení hodnoty peněz – možnost získání dobrého výnosu, tedy využití volných finančních prostředků k zajištění budoucího, vyššího výnosu.

Dosažení konkrétního cíle v konkrétní době – přesně definovaný čas pak umožňuje využít složeného úročení a omezit volatilitu (snížit riziko).

Co je cílem investic?

Cílem každé investice je jednoznačně pro každého z nás výnos. Je samozřejmé, že každá investice s sebou nese jisté riziko – ale riziko je na celém finančním trhu po celém světě. Některé produkty zajišťují minimalizaci rizik, ovšem s tím, že Vaše výnosy nebudou příliš vysoké. Namísto toho existují i takové produkty, kde je riziko vyšší, ale o to vyšší jsou pak i Vaše výnosy.

Co je to výnos?

Výnos = Prodejní cena – nákupní cena = poplatky – daň

Výnos je také velmi úzce spjat s inflací (znehodnocování peněz). Odhadem budou mít peníze za 20 – 30 let i více jak 5x nižší hodnotu než dnes! Každý investor samozřejmě podstupuje riziko, které je u jednotlivých typů investování různé.

Nutno také pamatovat, že výnos není zaručen! A stejně tak není dáno, že minulé výnosy jsou zárukou těch budoucích …lze jen doufat.

Riziko = míra nejistoty, zdali investor dosáhne očekávaného výnosu. Riziko s sebou nese možnost vydělání, ale i prodělání.

Důchod od státu pro dnešní generaci?

Důchod od státu pro dnešní generaci?

Tak tohle je otázka, o které se velmi často diskutuje a kterou si jistě mnozí z nás pokládají. Pravdou ovšem je, že většině dnešních mladých lidí je to úplně jedno …až si to ovšem uvědomí, může být už pozdě!

Již současná důchodová renta, kterou dostávají dnešní důchodci od státu je nizká, ba až směšná. A bude hůř! Faktem je, že státní pokladna zeje prázdnotou a na vyplácení důchodů není už ani dnes. A připočteme-li neustále snižování důchodů, zvyšování DPH a inflaci, vyhlídky na dostačující důchod pro dnešní generace jsou takřka nulové.

Dnešní důchodová renta od státu se pohybuje kolem 10 000 – 12 000KČ/měsíc, v budoucnu se však bude tato částka stále více a více snižovat …odhadem bude dnešní generace (věk kolem 25-ti let) dostávat v důchodu (odhadem kolem 70-ti let) od státu cca 6 000KČ/měsíc. A započteme-li k této částce i stále se zvyšující inflaci, budeme mít sotva na chleba.

Budeme si muset na důchod naspořit sami?

Stát tlačí občany, aby se přestali spoléhat na jeho pomoc a postarali se o sebe sami. Je-li to špatný tah či ne, záleží už na každém z nás, jak to vidíme.

Je pravdou, že mnozí tak přijdou o bydlení, budou se muset omezit v uspokojování potřeb a udělat mnohé ústupky …možná to ovšem otevře oči ostatním a ti pochopí, že je třeba se na své stáří zabezpečit – a kolik budete na stáří potřebovat? Někdo si bude po dobu 30-ti let spořit 500KČ/měsíc, někdo třeba 1 500KČ/měsíc. To už však záleží na každém z Vás, jak si budete chtít žít.

Jak se zabezpečit na stáří?

Na stáří se lze zabezpečit hned několika způsoby. Doposud snad nejznámější je penzijní připojištění. Od Nového roku (01. 01. 2013) však přišly v penzijním připojištění velké změny a dnes už se nevyplatí si ho zakládat.

Další z možností je např. založení si spořicího účtu. Nejlepší z bank Vám výnosy na spořicích účtech pokryjí alespoň inflaci, která je každý rok kolem 3%. Pokud ovšem chcete pokrýt inflaci a ještě mít i nějaké výnosy, volte spoření nebo investice. V takovém případě sice podstupujete vyšší riziko, ale toto riziko (investiční riziko) je odměněno mnohem vyššími výnosy. Nejznámější je životní pojištění – důchodové, smíšené kapitálové a investiční. Další z možností jsou podílové fondy.