Na důchod si vydělejte sami

Na důchod si vydělejte sami

Aby se dnešní děti dožily „přepychu“, kterého si užívali naši prarodiče, praprarodiče apod., tak o tom už se může dnešním rodičům jenom zdát. Vláda nás nepřestává překvapovat a neustále nám peníze bere, a aby toho nebylo málo, ještě se všechno zdražuje. Mj. se stále snižuje porodnost, protože ženy reagují na neustálý úbytek peněz tím, že se z nich stávají kariéristky a nemohou si dovolit „ztratit“ 4 roky mateřskou dovolenou.

Seberou nám až půlku platu

Autor obrázku: Ivan Mlinaric

Ještě před několika lety vydělávalo kolem deseti lidí v produktivním věku (15 až důchod) na důchod jednomu z důchodců. Během posledních let se ovšem tento fakt výrazně změnil, takže dnes vydělávají na jeden důchod cca tři až čtyři lidé v produktivním věku. Do budoucna to však bude ještě horší, protože za několik let bude tento poměr vyvážen a jeden člověk v produktivním věku bude de facto živit jednoho důchodce.

Začni, dokud je čas!

Lidé by se rozhodně neměli spoléhat na pomoc státu …a už vůbec ne v dnešní době! Důchod nebude pro dnešní generaci za několik let buď žádný, anebo bude s připočtenou inflací sotva na jídlo.

Proto je tedy dobré, začít si spořit na důchod co nejdříve, nejlépe hned v první práci. Mnohem méně totiž bude zatěžovat rodinný rozpočet 500 KČ/měsíc, než nechat vše ladem a za pár let, kdy si to uvědomíte, zatížit rodinný rozpočet částkou např. 1 500 KČ/měsíc.

Stát nám v tom moc nepomáhá

Stát nám s nedávnou důchodovou reformou příliš nepomohl. Tedy rozhodně ne těm, kteří se drží spoření si na důchod pomocí penzijního připojištění.

Přijetím tzv. druhého pilíře se dá říci, že de facto položil tento systém. Je zarážející, že se v České republice uchylujeme ke způsobům, které se už před mnoha lety neuchytily jinde, protože byli nepraktické a celkově nevýhodné.

Autor obrázku: Tax Credits

Profity ze státu …

I přesto, že nám stát příliš nepřeje, stále nabízí několik alternativ, jak od něj získat nejrůznější příspěvky de facto pouze za to, že se řádně připravujete. Příspěvky od státu se dají získat v penzijním připojištění a ve stavebním spoření. Výše příspěvků od státu jsou ohraničeny výšemi Vašich příspěvků, vždy mají však nějakou horní, maximální hranici.

Důchod od státu pro dnešní generaci?

Důchod od státu pro dnešní generaci?

Tak tohle je otázka, o které se velmi často diskutuje a kterou si jistě mnozí z nás pokládají. Pravdou ovšem je, že většině dnešních mladých lidí je to úplně jedno …až si to ovšem uvědomí, může být už pozdě!

Již současná důchodová renta, kterou dostávají dnešní důchodci od státu je nizká, ba až směšná. A bude hůř! Faktem je, že státní pokladna zeje prázdnotou a na vyplácení důchodů není už ani dnes. A připočteme-li neustále snižování důchodů, zvyšování DPH a inflaci, vyhlídky na dostačující důchod pro dnešní generace jsou takřka nulové.

Dnešní důchodová renta od státu se pohybuje kolem 10 000 – 12 000KČ/měsíc, v budoucnu se však bude tato částka stále více a více snižovat …odhadem bude dnešní generace (věk kolem 25-ti let) dostávat v důchodu (odhadem kolem 70-ti let) od státu cca 6 000KČ/měsíc. A započteme-li k této částce i stále se zvyšující inflaci, budeme mít sotva na chleba.

Budeme si muset na důchod naspořit sami?

Stát tlačí občany, aby se přestali spoléhat na jeho pomoc a postarali se o sebe sami. Je-li to špatný tah či ne, záleží už na každém z nás, jak to vidíme.

Je pravdou, že mnozí tak přijdou o bydlení, budou se muset omezit v uspokojování potřeb a udělat mnohé ústupky …možná to ovšem otevře oči ostatním a ti pochopí, že je třeba se na své stáří zabezpečit – a kolik budete na stáří potřebovat? Někdo si bude po dobu 30-ti let spořit 500KČ/měsíc, někdo třeba 1 500KČ/měsíc. To už však záleží na každém z Vás, jak si budete chtít žít.

Jak se zabezpečit na stáří?

Na stáří se lze zabezpečit hned několika způsoby. Doposud snad nejznámější je penzijní připojištění. Od Nového roku (01. 01. 2013) však přišly v penzijním připojištění velké změny a dnes už se nevyplatí si ho zakládat.

Další z možností je např. založení si spořicího účtu. Nejlepší z bank Vám výnosy na spořicích účtech pokryjí alespoň inflaci, která je každý rok kolem 3%. Pokud ovšem chcete pokrýt inflaci a ještě mít i nějaké výnosy, volte spoření nebo investice. V takovém případě sice podstupujete vyšší riziko, ale toto riziko (investiční riziko) je odměněno mnohem vyššími výnosy. Nejznámější je životní pojištění – důchodové, smíšené kapitálové a investiční. Další z možností jsou podílové fondy.

Penzijní připojištění (díl 2.) – dnes a předtím

Penzijní připojištění (díl 2.) – dnes a předtím

Mnozí z Vás jistě slyšeli o penzijní reformě, která začne 1. 1. 2013 – skutečnost je však taková, že začala už 1. 12. 2012 – a sice neoficiálně, ale začala – ti, kteří totiž alespoň trochu sledují dění na finančním trhu, postřehli, že kdo neměl penzijní připojištění a chtěl si ho uzavřít ještě za starých podmínek, měl čas nejdéle do 30. 11. 2012 – tedy mezi max. datem uzavření a oficiálním začátkem penzijní reformy vznikla prodleva celý měsíc prosinec – proč?

Vysvětlení je jednoduché …protože během prosince finanční domy zpracovávaly tyto smlouvy – na jednu stranu pochopitelné, na druhou stranu možná i nefér vůči lidem.

Podmínky před penzijní reformou (staré)

Jak možná někteří z Vás vědí, penzijní reforma se týkala změny podmínek v penzijních připojištěních – velká spousta lidí však ani dnes pořádně neví, co všechno se změnilo a v čem jsou ta stará penzijní připojištění o tolik lepší, než ta nová. Obvykle vše, co je nové, bývá lepší …zde nám to ale čeští politici „trochu“ otočili. U starých penzijních připojištění (uzavřených do 30. 11. 2012) je stále zaručena garance kladného výnosu – a v nejhorším případě bude výnos nulový.

Podmínky po penzijní reformě (nové)

Zásadní a nejpodstatnější změna bude totiž v tom, že po penzijní reformě už nebude mít žádné z nových penzijních připojištění garanci výnosu – je tedy možné a velmi pravděpodobné, že ti, kteří si založí penzijní připojištění po penzijní reformě (tedy po 1. 1. 2013), tak o své finance přijdou – ano, je možné, že budou Vaše výnosy kladné nebo nulové, ale zrovna tak mohou být záporné.

Tuto formu zabezpečení se, či přilepšení si k důchodu, už dnes nedoporučuji a raději bych volil nějaký jiný spořící či investiční nástroj.

Penzijní připojištění (díl 1.) – obecné informace

Penzijní připojištění (díl 1.) – obecné informace

Penzijní připojištění je jednou z mnoha forem spoření – mj. je také podporované státem (stejně jako třeba stavební spoření). Ti, kteří tento nástroj mají, zasílají pravidelně (nejčastěji měsíčně) částky na svůj účet penzijního připojištění. Každý může mít neomezený počet penzijních připojištění, státní příspěvku však budou platit pouze pro jedno.

Význam použití

Velká spousta lidí – jak už sám název napovídá (penzijní), vnímá penzijní připojištění jako jisté přilepšení si v důchodu. Původně také mělo penzijní připojištění zajišťovat pravidelný měsíční příspěvek k důchodu, dnes už se dá však vybrat jednorázově celá částka a použít ji na cokoliv.

Obecné parametry penzijního připojištění

Každý, kdo se účastní penzijního připojištění, může přispívat libovolnou částku – nejnižší měsíční platba je však 100KČ, nejvyšší není omezena. Nemusí však přispívat pouze sám účastník, ale i třeba zaměstnavatel a dokonce i třetí osoby (např. příbuzní). Na každý státní příspěvek účastníka je poskytován státní příspěvek (viz. níže). Na účet účastníka jsou pak připisovány i úroky (tedy výnosy z hospodaření penzijních fondů).

Formy čerpání peněžních prostředků z penzijního připojištění

Penze – starobní (nárok vzniká, spoří-li účastník penzijního připojištění min. 60 měsíců a je-li mu alespoň 60 let). Dále je pak invalidní, výsluhová a pozůstalostní penze (podmínky pro přiznání nároku u jednotlivých penzí jsou stanoveny zákonem).

Jednorázové vyrovnání – vzniká v momentě, kdy vznikne nárok na kteroukoliv z výše uvedených peníze (kromě pozůstalostní – tedy na: starobní, invalidní či výsluhovou) – v takovém případě je pak možnost vyplacení celé částky najednou.

Odbytné – plnění (vyplacení) v případě výpovědi smlouvy za současného nesplnění podmínek po vznik nároku na starobní či výsluhovou penzi.

Výše státního příspěvku

Měsíční platba: 100 – 199KČ = státní příspěvek: 50KČ + 40%z částky nad 100KČ (do 199KČ)
Měsíční platba: 200 – 299KČ = státní příspěvek: 90KČ + 30% z částky nad 200KČ (do 299KČ)
Měsíční platba: 300 – 399KČ = státní příspěvek: 120KČ + 20% z částky nad 300KČ (do 399KČ)
Měsíční platba: 400 – 499KČ = státní příspěvek: 140KČ + 10% z částky nad 400KČ (do 499KČ)
Měsíční platba: 500 a více = státní příspěvek: 150KČ

Daňové odpočty

Každý, kdo se účastní penzijního připojištění a přispívá 500 a více KČ/měsíc (max. 12 000K/rok), si může každoročně odečíst od daňového základu patřičnou částku dle výše příspěvků.

Výhody

Mezi výhody jednoznačně patří státní příspěvky a flexibilita těchto produktů. Flexibilitou se rozumí, že můžete přispívat právě tolik, kolik zrovna chcete, zrovna tak můžete kdykoliv přerušit či odložit splátky – přispívat můžete jak Vy sami, tak i zaměstnavatel nebo třetí osoby a i ti mohou splátky kdykoliv přerušit či odložit. Nejsou zde poplatky za vedení účtu. Další velkou výhodou je, že si můžete „ulevit na daních“ dle výše Vašich příspěvků (pouze u příspěvků 500 a více/měsíc a max. do 12 000KČ/rok). Za starých podmínek (tedy u penzijních připojištění uzavřených do 30. listopadu 2012, si můžete vybrat po 15-ti letech polovinu naspořené částky a použít ji na cokoliv).

Nevýhody

Pokud bude někdo chtít v prvních 5-ti letech přejít mezi penzijními fondy (např. z penzijního fondu ING do penzijního fondu Allianz), bude mu účtován za přechod poplatek (později už ne). Další nevýhodou je, že zhodnocení penzijních fondů je poměrně nízké (nejlépe je na tom penzijní fond Allianz – zhodnocení někde kolem 3%). Při předčasné výpovědi smlouvy si nemůžete nárokovat státní příspěvky.