Povinné ručení, aneb „čím méně, tím více a naopak“

Povinné ručení, aneb „čím méně, tím více a naopak“

 

Také jste nespokojení s výší platby Vašeho povinného ručení? Zejména pak mladí řidiči musí platit více, než třeba jejich rodiče. Je nutno si uvědomit, čím je vyšší cena dána.

Hlavním faktorem, který ovlivňuje výši ceny, je Váš věk. Obecně je dáno, že čím mladší řidiči jsou, tím více musí platit – je to z jednoho prostého důvodu, a sice že jsou nezkušení, nebo méně zkušení než řidiči vyššího věku.

Oproti mladým jsou právě ve výhodě starší řidiči, u kterých se předpokládá, že mají více zkušeností, jsou při řízení znalejší nahodilých situací a také jsou klidnější.

I na pojišťovně záleží!

Nejenom nízký věk je věk jedním z faktorů ovlivňující vyšší cenu povinného ručení. Záleží také na pojišťovně – ve většině případů vychází nejlépe ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna), je však i spousta případů, že Vás pojištění Vašeho motorového vozidla (auta, motorky atp.) vyjde lépe u jiné pojišťovny.

Jen těžko si člověk sám opravdu efektivně porovná nejvýhodnější povinné ručení …a právě v takovém případě přijdou vhod finanční poradci. Pokud jim ovšem nevěříte, poraďte se s někým, kdo má stejné vozidlo.

Na finanční poradce pozor!

Pokud se rozhodnete pro finančního poradce, dejte si pozor zejména na poradce ze společnosti OVB – Ti vám v 99% případů dají jakékoliv motorové vozidlo k ČPP se slovy, že je to nejlepší pojišťovna, co se povinného ručení týče. Raději požádejte o radu finanční poradce ze společnosti Fin Centrum nebo PARTNERS.

Finanční poradci Vás jen tak nepustí …

Nepočítejte ovšem s tím, že Vás finanční poradci pustí jenom tak …pokud už některého z nich požádáte o radu (ať už je z jakékoliv společnosti), bude se Vám snažit udělat kompletní analýzu a předělat Vám celé Vaše stávající portfolio – ne vždy to musí být na škodu, opět ale buďte obezřetní u poradců ze společnosti OVB – těm jde většinou pouze o vlastní provize a nikoli o Váš prospěch.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Obecné parametry

Někdy je známé jako „pojištění na blbost“ nebo „pojištění proti blbosti“. Toto pojištění slouží v případě, způsobíme-li škodu jiným osobám. Ať už se jedná o poničení movitého, nemovitého majetku, ale i zdraví. Tento typ pojištění je vždy pojištěním škodovým.

Nejběžnější druhy pojištění odpovědnosti

1)      Povinné ručení – jedná se o odpovědnost za způsobené škody provozem motorového dopravního prostředku.

2)      Občanský život – jedná se o odpovědnost za škody, které jsou způsobeny v běžném životě. Často bývá součástí pojištění domácnosti.

3)      Nemovitost – jedná o škody, které jsou způsobeny z titulu vlastnictví nemovitosti. Nejčastěji bývá součástí pojištění nemovitosti.

4)      Vůči zaměstnavateli – Max. do výše uznané škody, ale zároveň max. do výše 4,5 násobku jeho průměrného platu – z toho tedy plyne, že úhrada škody zaměstnance svému zaměstnavateli je omezena a nikoli se pak ze strany zaměstnavatele dožadovat celé úhrady za způsobenou škodu, přesáhla-li výše 4,5 násobku jeho zaměstnance, který je za ni odpovědný.