Ochrana především! ERGO pojišťovna inovuje produkt majetkového pojištění

Výraznou modernizací prochází produkt ERGO pojišťovny v oblasti majetkového pojištění s názvem Bezpečný domov. Mění se některé limity pojistného plnění a přidávají se další nové možnosti. ERGO se tak snaží ještě více zaměřit na ochranu a bezpečí, které patří mezi důležité lidské potřeby.

Vichřice, povodně, extrémní sucho či vliv dalších přírodních jevů jsou v poslední době nevyzpytatelné. Inovací majetkového pojištění myslí ERGO na veškeré nepříjemné situace, které mohou rodiny postihnout, a na to, jak jejich dopady minimalizovat. Produkt druhé generace Bezpečný domov Plus kryje v základní ceně nyní velmi žádané téma, jako jsou povodně a záplavy. Limit plnění je zde nastaven do výše 7 milionů korun u nemovitostí a 1,5 milionu korun u pojištění domácnosti. Na plnou pojistnou částku je automaticky zahrnuto riziko zemětřesení a zajímavý je i limit pojištění odpovědnosti, který lze nastavit až na 10 milionů korun.

ERGO pojišťovna myslí také na bazény, které jsou v současné době ve stále větší oblibě. Výjimkami totiž nejsou případy poškození po úderu blesku, po vichřici, krupobití nebo pádu stromu. Stejně tak myslí na rozestavěné nemovitosti, kdy je nově hrazena i krádež již instalovaného příslušenství.

Další novinkou je možnost připojistit rekreační domácnost, tedy například chatu, a to včetně rizika krádeže vloupáním, či vedlejší stavby nacházející se na jiném pozemku než pojištěná budova či byt (často se jedná o garáž, kterou si majitel bytu dodatečně dokoupil v blízkosti svého bydliště). Častou příčinou škod u nemovitostí je také poškození fasády způsobené lesní zvěří, ptactvem nebo hlodavci, proto je i toto krytí automaticky nově zahrnuto do pojištění až do výše 20 tisíc Kč.

Bezpečný domov byl prostřednictvím nezávislých finančních serverů samotnými klienty oceněn jako TOP produkt ve své oblasti. Bezpečný domov Plus představuje novou generaci tohoto pojištění a ERGO věří, že bude neméně oblíbený a úspěšný.

Co když zkrachuje banka?

Co když zkrachuje banka?

Autor obrázku: Giorgio Monteforti

Velká spousta lidí, obzvláště pak v dnešní době, se obává, svěřovat své finance kterékoliv z bank. Ale to i přes to, že mají normálně vedený běžný účet, pojištění životní i neživotní, havarijní i povinné apod.

Téměř nikdo už ovšem neví, že každá pojišťovna i banka musí mít tzv. zajišťovnu, která je de facto „pojišťovnou pojišťovny/banky“ pro případ, že by zkrachovala. Zajišťovny jsou zjednodušeně řečeno obrovské kolosy na finančním trhu, jimiž protéká nepřeberné množství peněz.

Nebojte se změn

Mnoho lidí využívá služeb jedné banky či pojišťovny tradičně dle rodiny. A aniž by se zajímali o to, je-li někde kterékoliv pojištění, spoření, vedení účtu apod. levnější, naříkají si, jak je to všechno strašně drahé. Realitou je, že díky své hlouposti prodělávají mnozí lidé i několik tisíc ročně, protože se slepě upíší kdekoliv, kde jim to poradí rodiče, kamarádi apod.

Proto se nebojte změn a pomoci odborníků, kteří Vám dokáží nejenom ušetřit značné množství financí, ale dokonce Vám i nakombinovat všechny produkty tak, aby Vám dohromady dávaly smysl.

Lidé věří známému

Nejrozšířenějšími bankami, u kterých jsou vedeny běžné účty u nás jsou KB, ČSOB, Raiffeisen bank, Generali, ING … Ze spořitelen je to ČS a ŠMSS. K nejznámějším a také nejrozšířenějším pojišťovnám u nás patří ČP, Kooperativa, Allianz, Generali a samozřejmě VZP.

Každá z nich má své výhody, ale i nevýhody. Úplně každá banka, pojišťovna či spořitelna Vám dokáže nastavit stejné podmínky, jako konkurence – v takovém případě už ale rozhoduje cena.

Neznámé neznamená vždycky špatné

Autor obrázku: Mark Hillary

Neznamená, že když člověk něco nezná, že je to hned podvod. V současné době jsou všechny finanční domy v některých směrech velmi vyrovnané, a naopak mají zase v některých směrech nemalé rozdíly. Banky či pojišťovny, které jsou u nás nové, nemusí být špatné – obvykle pochází z tuzemských zemí, kde jsou ve finančnictví mistry. Špatná pro ně je lidská neznalost, která jim pak nedovoluje vyrovnat se dlouholetým finančním domům u nás.

Nedávat všechno do jednoho

Rozhodně se vyvarujte chybě, kterou dělá velká spousta lidí, a sice že dávají všechny produkty k jednomu finančnímu domu. Ano, možná se za to na Vás poradce usměje …co je ovšem víceméně jasné, že alespoň polovina produktů bude někdy i výrazně dražších, než u jiných finančních domů.

Zrovna tak není dobré, pokud nejste příliš znalí finančního trhu, pouštět se do zařizování si všeho sami. V tomto případě lze požádat finančního poradce – vyvarujte se ovšem těm z OVB, naopak budou nejlepší volbou finanční poradci či zprostředkovatelé z firem Fincentrum a PARTNERS.

Emancipace, aneb ženy už nejsou ve výhodě

Emancipace, aneb ženy už nejsou ve výhodě

To, o co ženám tak dlouhou dobu šlo, se jim konečně splnilo …jejich boj za emancipaci (mít stejná práva i postavení jako mají muži) se vydařil, a tak byly ženy uznány rovnocennými s muži po všech stránkách – rozhodl tak Evropský soudní dvůr v Bruselu.

…v mnoha věcech to však ženám uškodilo …namísto šetření peněz, které je v dnešní době snad nejdůležitější za poslední roky, budou platit více! Pojišťovny totiž musí dle nové změny v legislativě pojišťovnictví sjednotit ceny pro muže i ženy.

Jsme si rovni po všech stránkách!

Až do 21. prosince 2012 platili ženy za úrazová pojištění méně, než muži. A rozdíl ve výši pojistného byl opravdu znatelný! Ženy platily menší pojistné než muži, protože se dožívají vyššího věku a zpravidla vykonávají méně riziková povolání, než muži, čímž jsou pro pojišťovny méně rizikové.

Evropský soudní dvůr ovšem toto označil za diskriminaci a pozměnil legislativu pojišťovnictví. Opět se ovšem ukázalo, že vysoce postavení lidé nemají žádné ponětí o životu normálních lidí. Tuto změnu totiž nebudou příliš kritizovat pouze bonitní lidé …průměrným a podprůměrným rodinám (bráno dle měsíčních příjmů) to však ztíží celkovou finanční situaci.

Kdo uzavřel včas, má vyhráno!

Emancipace, jak na ni musely reagovat pojišťovny, se netýká pouze starých smluv …tedy smluv uzavřených do 21. prosince 2012. Kdo tedy uzavřel úrazové či jiné rizikové pojištění do nejdéle do 21. prosince 2012, bude stále platit méně …a to po celou dobu trvání smlouvy!

Nejlépe na tom tedy jsou ty ženy, které mají délku trvání smlouvy 30 let (nebo i více). Kdo si ovšem nestihl uzavřít úrazové pojištění do konce termínu, či mu zanedlouho končí, měl by se připravit na, v některých podmínkách i výrazně, vyšší platbu.

Jak platit méně …

Proč patřit mezi ty, kteří platí více, aniž by museli? Nedejte pojišťovně nic „zadarmo“!

Dříve, než uzavřete nějakou smlouvu (nejčastěji úrazové pojištění nebo pojištění majetku), podívejte se, jaké všechny položky Vám do ní poradce zahrnul a pečlivě zvažte každou z nich – mnohdy se totiž stává, že pojištění na všechna rizika nepotřebujete, nebo že se mnohá z nich i překrývají.

Povinné ručení, aneb „čím méně, tím více a naopak“

Povinné ručení, aneb „čím méně, tím více a naopak“

 

Také jste nespokojení s výší platby Vašeho povinného ručení? Zejména pak mladí řidiči musí platit více, než třeba jejich rodiče. Je nutno si uvědomit, čím je vyšší cena dána.

Hlavním faktorem, který ovlivňuje výši ceny, je Váš věk. Obecně je dáno, že čím mladší řidiči jsou, tím více musí platit – je to z jednoho prostého důvodu, a sice že jsou nezkušení, nebo méně zkušení než řidiči vyššího věku.

Oproti mladým jsou právě ve výhodě starší řidiči, u kterých se předpokládá, že mají více zkušeností, jsou při řízení znalejší nahodilých situací a také jsou klidnější.

I na pojišťovně záleží!

Nejenom nízký věk je věk jedním z faktorů ovlivňující vyšší cenu povinného ručení. Záleží také na pojišťovně – ve většině případů vychází nejlépe ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna), je však i spousta případů, že Vás pojištění Vašeho motorového vozidla (auta, motorky atp.) vyjde lépe u jiné pojišťovny.

Jen těžko si člověk sám opravdu efektivně porovná nejvýhodnější povinné ručení …a právě v takovém případě přijdou vhod finanční poradci. Pokud jim ovšem nevěříte, poraďte se s někým, kdo má stejné vozidlo.

Na finanční poradce pozor!

Pokud se rozhodnete pro finančního poradce, dejte si pozor zejména na poradce ze společnosti OVB – Ti vám v 99% případů dají jakékoliv motorové vozidlo k ČPP se slovy, že je to nejlepší pojišťovna, co se povinného ručení týče. Raději požádejte o radu finanční poradce ze společnosti Fin Centrum nebo PARTNERS.

Finanční poradci Vás jen tak nepustí …

Nepočítejte ovšem s tím, že Vás finanční poradci pustí jenom tak …pokud už některého z nich požádáte o radu (ať už je z jakékoliv společnosti), bude se Vám snažit udělat kompletní analýzu a předělat Vám celé Vaše stávající portfolio – ne vždy to musí být na škodu, opět ale buďte obezřetní u poradců ze společnosti OVB – těm jde většinou pouze o vlastní provize a nikoli o Váš prospěch.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Obecné parametry

Někdy je známé jako „pojištění na blbost“ nebo „pojištění proti blbosti“. Toto pojištění slouží v případě, způsobíme-li škodu jiným osobám. Ať už se jedná o poničení movitého, nemovitého majetku, ale i zdraví. Tento typ pojištění je vždy pojištěním škodovým.

Nejběžnější druhy pojištění odpovědnosti

1)      Povinné ručení – jedná se o odpovědnost za způsobené škody provozem motorového dopravního prostředku.

2)      Občanský život – jedná se o odpovědnost za škody, které jsou způsobeny v běžném životě. Často bývá součástí pojištění domácnosti.

3)      Nemovitost – jedná o škody, které jsou způsobeny z titulu vlastnictví nemovitosti. Nejčastěji bývá součástí pojištění nemovitosti.

4)      Vůči zaměstnavateli – Max. do výše uznané škody, ale zároveň max. do výše 4,5 násobku jeho průměrného platu – z toho tedy plyne, že úhrada škody zaměstnance svému zaměstnavateli je omezena a nikoli se pak ze strany zaměstnavatele dožadovat celé úhrady za způsobenou škodu, přesáhla-li výše 4,5 násobku jeho zaměstnance, který je za ni odpovědný.

Pojištění majetku – 2. část

Pojištění majetku – 2. část

Nemovitý majetek

 Co všechno je nemovitým majetkem?

Do nemovitého majetku lze zahrnout vše, co je pevně spjato se zemí. Ať už se jedná o rodinný dům, bytovou jednotku, rekreační objekt, nemovitost ve výstavbě či o příslušenství nemovitosti. A všechny tyto objekty tedy lze pojistit – něco lze pojistit jako celek (RD + příslušenství), někdy však budete muset nechat pojistit každé zvlášť.

Movitý majetek

Co všechno je movitým majetkem?

Do movitého majetku lze zařadit vše, co nepatří do nemovitostí. Ať už se jedná o nábytek, stroje a elektroniku, finance a cennosti, jízdní kola, lyže, kolečkové brusle, vybavení garáže, dílny a zahrady nebo o věci na sobě a u sebe. Někdy lze tyto věci nazvat jako soubor domácnosti.

Havarijní pojištění

Pojistné plnění v tomto případě proběhne zejména, způsobíme-li škodu sami sobě – jedná se o dopravní prostředky motorové (automobil, motorka, nákladní automobil aj).

Lze si k tomuto pojištění sjednat i různá další připojištění, např. proti smrti, úrazu, trvalým následkům, proti ztrátě nebo poškození věcí či zavazadel apod. Tento typ pojištění mívá poměrně vysoké pojistné.

 

 

Pojištění majetku – 1. část

Pojištění majetku – 1. část

Obecné parametry

Pojištění majetku je vždy škodovým pojištěním a vždy nám náleží náhrada v případě škody na movitém a nemovitém majetku. Prvním krokem je, že dojde k určení ceny – klientem a pojišťovnou. Klienti si mnohdy chtějí nechat pojistit své věci (zejména baráky/byty) na velké částky …často je to tím, že k nim mají citové pouto.

Pojišťovny se na to však dívají úplně jinak – a sice že chtějí Váš majetek pojistit do max. výše hodnoty, kterou určí jejich odhadce.

Přepojištění a podpojištění

Velmi často dochází k tzv. přepojištění anebo podpojištění. O přepojištění se jedná, je-li pojistná hodnota vyšší než pojistná částka. V takovém případě totiž bude pojišťovna plnit „pouze“ do výše pojistné hodnoty (movitých i nemovitých věcí).

Bavíme-li se na druhou stranu zase o podpojištění, znamená to, že pojistná částka je nižší než pojistná hodnota.

Příklad přepojištění: Pojistná hodnota: 1 000 000KČ, pojistná částka: 1 500 000KČ, přepojištění (v % z pojistné částky) = 150%, výše škody: 1 000 000KČ. Pojistné plnění = 1 000 000KČ – pojišťovna tedy uhradí max. hodnotu nemovitosti (nebo movitosti), i když byla pojištěná na více (tedy přepojištěná).

Příklad podpojištění: Pojistná hodnota: 1 000 000KČ, pojistná částka: 500 000KČ podpojištění (v % z pojistné částky): 50%, výše škody: 800 000KČ. Pojistné plnění: 500 000KČ – pojišťovna tedy uhradí max. hodnotu. Pojistné částky nemovitosti (nebo movitosti), i když škoda tuto částku přesáhla.

Nejběžnější pojišťovaná rizika

Živelní: Požár, výbuch, blesk, vichřice, krupobití, sesuv půdy, povodeň, záplava, pád stromů a jiných předmětů

Neživelní: Vloupání, loupež, krádež, vandalismus, nehoda

Důchod od státu pro dnešní generaci?

Důchod od státu pro dnešní generaci?

Tak tohle je otázka, o které se velmi často diskutuje a kterou si jistě mnozí z nás pokládají. Pravdou ovšem je, že většině dnešních mladých lidí je to úplně jedno …až si to ovšem uvědomí, může být už pozdě!

Již současná důchodová renta, kterou dostávají dnešní důchodci od státu je nizká, ba až směšná. A bude hůř! Faktem je, že státní pokladna zeje prázdnotou a na vyplácení důchodů není už ani dnes. A připočteme-li neustále snižování důchodů, zvyšování DPH a inflaci, vyhlídky na dostačující důchod pro dnešní generace jsou takřka nulové.

Dnešní důchodová renta od státu se pohybuje kolem 10 000 – 12 000KČ/měsíc, v budoucnu se však bude tato částka stále více a více snižovat …odhadem bude dnešní generace (věk kolem 25-ti let) dostávat v důchodu (odhadem kolem 70-ti let) od státu cca 6 000KČ/měsíc. A započteme-li k této částce i stále se zvyšující inflaci, budeme mít sotva na chleba.

Budeme si muset na důchod naspořit sami?

Stát tlačí občany, aby se přestali spoléhat na jeho pomoc a postarali se o sebe sami. Je-li to špatný tah či ne, záleží už na každém z nás, jak to vidíme.

Je pravdou, že mnozí tak přijdou o bydlení, budou se muset omezit v uspokojování potřeb a udělat mnohé ústupky …možná to ovšem otevře oči ostatním a ti pochopí, že je třeba se na své stáří zabezpečit – a kolik budete na stáří potřebovat? Někdo si bude po dobu 30-ti let spořit 500KČ/měsíc, někdo třeba 1 500KČ/měsíc. To už však záleží na každém z Vás, jak si budete chtít žít.

Jak se zabezpečit na stáří?

Na stáří se lze zabezpečit hned několika způsoby. Doposud snad nejznámější je penzijní připojištění. Od Nového roku (01. 01. 2013) však přišly v penzijním připojištění velké změny a dnes už se nevyplatí si ho zakládat.

Další z možností je např. založení si spořicího účtu. Nejlepší z bank Vám výnosy na spořicích účtech pokryjí alespoň inflaci, která je každý rok kolem 3%. Pokud ovšem chcete pokrýt inflaci a ještě mít i nějaké výnosy, volte spoření nebo investice. V takovém případě sice podstupujete vyšší riziko, ale toto riziko (investiční riziko) je odměněno mnohem vyššími výnosy. Nejznámější je životní pojištění – důchodové, smíšené kapitálové a investiční. Další z možností jsou podílové fondy.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

>>> Následky úrazu

– Smrt

– Trvalé následky

– Ostatní

>>> Smrt

>>> Trvalé následky

– Invalidita 3. stupně

– Invalidita 2. a 1. Stupně

– Bez vzniku invalidity

>>> Ostatní

– Pracovní neschopnost

– Bez pracovní neschopnosti

Úrazové pojištění pro případ smrti

Smrt může být pojištěna samostatné nebo může být zahrnuta přímo v úrazovém pojištění. K smrti nemusí dojít ihned při úrazu, ale úraz musí být příčinou smrti.

Úrazové pojištění pro případ trvalých následků

Trvalé následky mohou být pojištěny samostatně nebo připojištěním. Plnění je v procentech (%), která jsou vypočítávána z pojistné částky dle rozsahu poškození zdraví (určuje lékař). Trvalé následky či invalidita jsou normálně uznávány po jednom roce. Formy plnění jsou u trvalých následků lineární a progresivní.

Lineární plnění – vyplácí se procento (%) ze základní pojistné částky (ať je výše procent jakákoliv).

Progresivní plnění – dle výše procent újmy na zdraví se vyplácí násobky (ZSPČ) základní sjednané pojistné částky (0 – 25% 1x ZSPČ, 26 – 50% 2x ZSPČ, 51 – 75% 3x ZSPČ, 76 – 100% 4x ZSPČ).

Úrazové pojištění pro případ ostatních následků

Jedná se o takové následky úrazů, které nezpůsobí smrt, invaliditu, ale ani trvalé následky. Jsou zde dvě formy plnění – procenta ze (ZSPČ) základní sjednané pojistné částky nebo sjednaná částka (dle smlouvy). Druhou formou plnění je denní odškodné (nemocenská/hospitalizace/karenční doba).
Vznik, cenu, nebo výluky ovlivňují zpravidla: Volný čas a výdělečná činnost (povolání, zaměstnání, OSVČ apod., mezi něž je děleno i samotné riziko. Vznik, cenu, nebo výluky ovlivňuje také zdravotní stav (minulý, současný). Minulý zdravotní stav se nezkoumá, uvádí se pomocí zdravotního dotazníku a je třeba doložit výpis ze zdravotní dokumentace (od doktora).

Daňové výhody životního pojištění

Podmínky pro odpočet pojištění od daňového základu
1) Pojistník = pojištěný
2) Výplata pojistného plnění – nejdéle po 60-ti měsících/nejdéle ve věku 60-ti let
3) Pokud je pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití, pak musí být ve výši – při pojistné době: A) 5 – 15 let = min. 40 000KČ, B) 16 a více let = min. 70 000KČ

Děti

Pojištěný

>>> Spořící složka

– Pojištění pro případ dožití

– V případě smrti dítěte se obecně vyplácí pouze zaplacené pojistné

Pojistník

>>> Riziková složka

– Zproštění od placení pojistného v případě smrti nebo plné invalidity

– Pojistníkem by měl být ten, na jehož příjmech je dítě převážně závislé

Životní pojištění

Životní pojištění

Obecně

Pojistná ochrana nastává od okamžiku splatnosti smlouvy. Pojišťovna Vám nemůže životní pojištění z ničeho nic vypovědět (např. v případě budoucího zhoršení stavu). Pojistné plněné pro případ smrti se vztahuje na smrt z jakékoliv příčiny (úraz i nemoc).

Rozdělení životního pojištění

>>> Podle pojistné události

– Pro případ smrti

– Pro případ dožití

– Pro případ dožití nebo smrti

>>> Podle tvorby kapitálu

– Rizikové (RŽP)

– Kapitálo-tvorné

– Riziková složka

>>> Podle způsobu tvorby kapitálu

Klasické nebo Investiční

>>> Rizikové 

– Kapitál se zde netvoří

>>>Kapitálo-tvorné

>> Klasické 

– S technickou úrokovou mírou (TÚM) nebo bez

– O alokaci pojistného rozhoduje pojišťovna

>> Investiční 

Zhodnocení není obecně garantováno

– Pojistné je investováno do podílových fondů

– O alokaci pojistného rozhoduje pojistník

Účely jednotlivých typů životního pojištění

Pro případ smrti – uzavírá se, když chceme, aby v případě smrti našim pozůstalým zůstali nějaké finanční prostředky (finanční kompenzace za úbytek příjmů) nebo pro splacení úvěru.

Pro případ dožití – uzavírá se, nepotřebujeme-li pojištění pro případ smrti a jsme-li konzervativními a požadujeme-li garance výnosu (spoříme tedy přes pojišťovnu).

Pro případ dožití nebo smrti (1.) – v případě, jsme-li konzervativní a požadujeme garance výnosu (spoříme tedy přes pojišťovnu) a zároveň potřebuji pojistnou ochranu pro případ smrti.

Pro případ dožití nebo smrti (2.) – v případě, kdy chci spořit přes pojišťovnu, ale očekávám vyšší výnosy a možná budu i potřebovat pojistnou ochranu pro případ mé smrti.