Profi CZ nabízí možnost odkupu pohledávek

Co dělat, když vám dlužník odmítá zaplatit peníze, které jste mu v dobré víře půjčili? Existuje několik možností. Tou první je čekat a čekat v domnění, že se snad umoudří a peníze vám přeci jen dodá. Další možností je obrátit se po lhůtě splatnosti na soud a zkusit vymoci peníze třeba na základě exekuce. Je zde ale ještě jedna možnost – odkup pohledávky.

Odkup pohledávek je řešením, které pro mnohé z vás může být tím nejlepším. Sice od dlužníka nezískáte 100% peněz (včetně úroků), zato se jich však dočkáte rychle a bez jakýchkoliv starostí a oplétaček se soudy.

Stačí si najít firmu, která odkup pohledávek nabízí. Jednou z nich je například plzeňská společnost Profi CZ, která krom odkupu nabízí rovněž i mimosoudní vymáhání dluhů. V případě, že zvolíte odkup, máte peníze prakticky ze dne na den poté, co se domluvíte.

Jaké podmínky musíte splnit, aby od vás firma pohledávku odkoupila?

Je potřeba splnit jen několik základních podmínek. Především si nejprve firma seznámí s veškerými podklady, které jí dodáte. Zjistí si, o jakého dlužníka jde, zda-li je smlouva či směnka, kterou jste s ním uzavřeli, v pořádku z hlediska platných právních předpisů České republiky. Pokud je vše v naprostém pořádku, odkupu pohledávky už nic nebrání.

Profi CZ vám pak nabídne částku, za kterou pohledávku odkoupí. Je jasné, že nepůjde o celou sumu, to by se jí samozřejmě nevyplatilo. Musíte si uvědomit, že tím riziko přenáší na svoji stranu, vy se naopak pohledávky zbavujete. Jde o to, že tento způsob vám zajistí vymožení peněz z dluhu bez stresu a časových prodlev.

Zkusit můžete i vymáhání pohledávky přes Profi CZ

Jak jsem už zmínil, Profi CZ nabízí i možnost vymáhání pohledávek mimosoudní cestou. V tomto případě vaším jménem kontaktuje dlužníka a snaží se z něj všemi dostupnými prostředky vymoci peníze, které vám na základě smlouvy, směnky či třeba faktury náleží. Preferuje přitom osobní přístup, který se firmě ukázal jako zdaleka nejúčinnější.

Pokud chcete prodat svoji pohledávku, případně ji vymáhat přes externí firmu, kontaktujte Profi CZ prostřednictvím formuláře, který najdete na jejích webových stránkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *