Investice – díl 2. Co investor podstupuje

Investice – díl 2. Co investor podstupuje

Základní druhy investičních rizik

Tržní riziko – jedná se o změnu ceny investičního nástroje vlivem změn na trhu.

Měnové (kurzové) riziko – zde se jedná o změnu kurzu měn na světovém trhu. Jedná se tedy o investování do měny s tím, že investor nakoupí cizí měnu a očekává, že ji prodá za více. Každý, kdo investuje do měny, by měl investovat v referenční měně (tedy v měně, kterou běžně používá/ve které utrácí – pro Čechy jsou to tedy České koruny).

Výnos vs. riziko

Čím vyšší požadujeme výnos, tím vyšší musíme podstoupit riziko. Nejnižší výnosy, ale zároveň i nejnižší riziko, zaručuje peněžní trh. Nejvyšší výnosy, ale i nejvyšší riziko, poskytují naopak akcie (velkých a malých firem).

Dělení dle nejnižšího výnosu a zároveň i nejnižšího rizika: Peněžní trh, dluhopisy (státní/podnikové), nemovitosti, komodity, akcie (velké a malé firmy).

Co je likvidita a kde všude se s ní setkáváme?

Likvidita = schopnost přeměny investice na hotovost s minimálními náklady

Byť si to mnozí lidé neuvědomují, setkávají se s likviditou dnes a denně. Likvidita je totiž spjata s celým finančním trhem, jako duše s tělem. A ať už se jedná o běžné účty či cenné papíry, likvidita je tu stále …u jednotlivých nástrojů je však různě vysoká.

– Hotovost/běžný účet = 100 % likvidita

– Peněžní trh = vysoká likvidita

– Dluhopisy a akcie velkých firem = střední likvidita

– Dluhopisy a akcie malých firem = nižší likvidita

– Neobchodovatelné cenné papíry/podnikatelské podíly/nemovitosti = nízká likvidita

Rozložení rizika při investování

Rozložení rizika, tedy diverzifikace je velmi důležitá pro zachování výnosu. Pokud bychom totiž investovali veškeré volné finanční prostředky jenom do akcií a došlo k poklesu jejich hodnoty, přišli bychom i velkou část své investice.

Rozložíme-li však (diverzifikujeme-li) riziko, bude mnohem menší pravděpodobnost, že se něco takového stane. Nejčastěji využívají banky, spořitelny a další investiční společnosti finanční prostředky k investicím do: Akcií, dluhopisů a do peněžního trhu. Celá investice tedy závisí na: Výnosu, likviditě, investičním horizontu a na riziku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *